เกี่ยวกับเรา

นาโนสหคลินิก

ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสานตรวจ วินิจฉัย รักษา กลุ่มโรค/อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และตา

ห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครันที่สุด โดยใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยไม่เหมือนใคร สามารถเเสดงผลการรักษา วินิจฉัยให้แม่นยำที่สุด ให้บริการหลากหลายทางการแพทย์ เปิดให้บริการตรวจเพื่อการรักษา หรือประเมินสุขภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งโครงการวิจัยด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

59/122 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เวลาทําการ : วันจันทร์ – วันอาทิตย์
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 07:00-20.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสอบถามหรือนัดหมาย
โทร : 093-399-4649 , 033-138057
Email: nanolab8@gmail.com