ศูนย์ตรวจสุขภาพนาโน

ห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครันที่สุด โดยใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยไม่เหมือนใคร สามารถเเสดงผลการรักษา วินิจฉัยให้แม่นยำที่สุด ให้บริการหลากหลายทางการแพทย์แผนไทยแบบผสมผสาน เปิดให้บริการตรวจเพื่อการรักษา หรือประเมินสุขภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งโครงการวิจัยด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

บริการตรวจ
สุขภาพประจำปี

ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจเลือดเพื่อ
หาสิ่งบ่งชี้ของโรค ตรวจปอด ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)

บริการรถเอกซเรย์
เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล

พร้อมระบบการจัดเก็บและกระจายภาพเอ็กซเรย์ สำหรับการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แก่ประชาชน ข้าราชการ และพนักงานองค์กรต่างๆ

บริการตรวจวิเคราะห์เลือด
ปัสสาวะ กลุ่มมะเร็งชนิดต่างๆ

ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยเพื่อหาความผิดปกติ ความเสี่ยง แนวโน้ม ทางสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

บริการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่รุนแรงและการลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน

บริการตรวจคัดกรองโควิด-19
แบบ ATK รอผล 15นาที

การตรวจโควิด 19 ด้วยการตรวจหาชิ้นส่วนโปรตีนของเชื้อไวรัส โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Test)

บริการตรวจคัดกรองโควิด-19
แบบ RT-PCR รอรับผล 1 ชั่วโมง

การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time PCR ซึ่งจะเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน โพรงจมูก และลำคอ และนำสารคัดหลั่งไปตรวจในห้องปฏิบัติการ (Lab)

ตรวจเชื้อ COVID-19

โปรโมชั่น 9.9

ATK

(AnTigen Rapid Test)
รอผล 15 นาที

250.-

RT-PCR TEST

รอผล 1 ชั่วโมง

1,200.-

OUR SERVICES

บริการของเรา

ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในศาสตร์ต่างๆ เช่นยารักษาแบบสมุนไพรที่ปลอดภัย
นวดปรับสมดุล นวดประคบและพอกสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร ดูแลมารดาหลังหลังคลอด
รวมไปถึงการตอกเส้น ฝังเข็ม บ่งต้อ เพื่อรักษาอาการต่างๆ ด้วยวิธีแพทย์แผนไทยที่มีมาแต่โบราณ

ตรวจร่างกาย จ่ายยารักษาจากสมุนไพร

นวดและประคบสมุนไพร

นวดและพอกยาสมุนไพร

นวดปรับสมดุล

ดูแลมารดาหลังคลอดและกระชับสัดส่วน

ฝังเข็ม

อบไอน้ำสมุนไพร

ครอบแก้ว

บ่งต้อ

ตอกเส้น

จัดกระดูก

ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการผสมผสานตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนปัจจุบัน

ศูนย์ตรวจสุขภาพนาโน

ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา ด้วยแลปที่ทันสมัย
รู้ผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ตรวจเลือด ตรวจวินิจฉัยโรคหาความผิดปกติ
แนวโน้มการเป็นโรคภัยต่างๆ ทำการรักษาได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ทางเรายังมีการรักษา
แบบแพทย์แผนไทยควบคู่ไปด้วย มีทั้งยาสมุนไพร นวดประคบ อบสมุนไพร
การรักษาแบบศาสตร์ต่างๆ ควบคู่ เช่น ฝังเข็ม บ่งต้อ กดจุด จัดกระดูกหลัง ฯลฯ

นาโนสหคลินิก

นาโนสหคลินิก เปิดให้บริการตรวจเพื่อการรักษา
หรือประเมินสุขภาพ พร้อมรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย สมุนไพร

บริการด้านแลป

บริการแพทย์แผนไทย

อุปกรณ์ทางห้องแลป

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

บริษัท นาโน เมดดิคอล แลป จำกัด
59/122 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
กดเพื่อเดินทาง

เปิดทำการทุกวัน (อาทิตย์-จันทร์)
7.00-20.00 น.

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่น
นาโนสหคลินิก

ส่งอีเมลถึงเรา
nanolab8@gmail.com

ลงทะเบียน