อุปกรณ์ทางห้องแลป

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

1. Sysmex XN-2000™ Automated Hematology Analyzer

XN-2000 comes standard with the XN-10 CBC analyzers. Now, they can be upgraded to include the NEW XN-20 CBC analyzer, as a complementary system to the established XN-10. The XN-20 offers an additional analysis channel, the white precursor cell (WPC) channel, which provides improved differentiation of abnormal WBC populations, to add further efficiency to your laboratory.

2. PRINCIPLES OF WORKING OF AUTOMATED HEMATOLOGY ANALYZER

Automated hematology analyzers work on different principles:

 • Electrical impedance
 • Light scatter
 • Fluorescence
 • Light absorption
 • Electrical conductivity.

Most analyzers are based on a combination of different principles.

3. Hematology Analyzer Machine, Hospital, Rs 680000 Shree Agencies

To meet the various requirements of the customers, we are involved in offering a wide assortment of Hematology Analyzer Machine.

4. Fully 6 part Hematology Analyzer Mek -9100K

 • Up to 90 samples per hour
 • 33 parameters
 • Micro sampling capability
 • Continuous loading of samples via rack fed system
 • up to 7 racks of 10 tubes
 • STAT/manual sample analysis
 • Laser scatter + flow cytometry technology
 • Built-in rocking mixing
 • Smart Colo Rac Match system
 • Integrated validation station with touch screen
 • Reagent and controls management with barcode

5. เครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือด Arkray SPOTCHEM SP-4430

 • เครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในร่างกาย ชนิด Dry chemistry ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
 • สามารถใช้ได้ทั้งซีรั่ม (Serum) พลาสมา (Plasma) หรือเลือด (Whole blood)
 • ขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้งานง่าย
 • ตรวจสูงสุดได้ 9 รายการต่อการสั่งตรวจ 1 ครั้ง
 • มี Centrifuge และ Printer ภายในเครื่อง
 • เป็นผลิตภัณฑ์จาก ประเทศญี่ปุ่น
 • ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ โดยโรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO13485 : 2016

6.  BIOBASE BK200 อัตโนมัติเคมีเครื่องวิเคราะห์หลายรุ่นที่มี Analizador De Quimica

 • 37 Sample positions.
 • 28 Reagent positions.
 • 48 Reaction cuvettes.
 • 200 Tests per hour.
 • Probe anti-collision function,liquid level detection function.

7. Detail of clinical chemistry analyzer work process

Detail of clinical chemistry analyzer in work process, medical laboratory equipment during treatment, Automated machine performing test of blood, serum, urine and plasma samples, crane shot,close up.

8. DxC 700 AU Chemistry Analyze

Timely results, time-proven technologies
Get the right results at the right time with one system. The DxC 700 AU clinical chemistry analyzer is the latest innovation in a line of reliable chemistry systems for the mid- to high-volume laboratory. The DxC 700 AU combines the best-loved (and time-tested) features of the popular DxC and AU series of clinical chemistry analyzers. This powerful combination delivers maximal uptime, high reliability and precise performance.

9. กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอ LCD MICROSCOPE รุ่น CM2000-LCD

กล้องจุลทรรศน์ LCD Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ Biological Microscope แบบ 3 ตา ชนิดหนึ่งซึ่งต่อกับ Tablet PC เพื่อให้สามารถมองภาพในกล้องได้ง่ายขึ้น และนำภาพที่ได้ไปใช้ได้ทันที เหมาะทั้งสำหรับการเรียนการสอน คลินิก หรือ งานที่ต้องใช้กล้องเป็นระยะเวลานาน ลดการปวดตา ปวดคอ ต่อผู้ใช้งานด้วยกล้องถ่ายภาพความละเอียดถึง 5.0MP ทำให้ภาพที่ได้ มีความคมชัดทุกรายละเอียด ทั้งยังใช้ได้แบบ 2 ระบบ ทั้งการส่องด้วยตาแบบเดิม และ ส่องผ่านหน้าจอ สะดวก ตามต้องการของผู้ใช้งาน

10. Microscope กล้องจุลทรรศน์ Confocal Microscopy Laser Scanning

Microscope ( กล้องจุลทรรศน์ ) เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด หรือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ