ทับหม้อเกลือ

การทัยหม้อเกลือคืออะไร?

การทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอด คือการดูแลมารดาหลังคลอดแบบแผนไทย การนําวิธีจากภูมิปัญญาไทยสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพของสตรีหลังคลอดกรณีคลอดธรรมชาติหลังคลอด 7 วัน และกรณีผ่าคลอดหลังผ่าคลอด 45 วัน

อุปกรณ์ที่ใช้

 • หม้อทะนน
 • ผ้าสี่เหลี่ยม
 • เตาถ่าน

สมุนไพรที่ใช้

 • ว่านนางคํา
 • ว่านชักมดลูก
 • ขมิ้นชัน
 • การบูร
 • พลับพลึง ไพร
ล้างสมุนไพรทั้งหมดให้สะอาด หั่นตําพอหยาบๆ ผสมการบูรลงไป นําไปวางบนผ้าที่จะใช้ห่อหม้อเกลือ และนําใบพลับพลึง วางบนผ้า 2 ใบ ตั้งฉากกัน วางทับสมุนไพรที่ปรุงไว้ นําหม้อเกลือที่ตั้งไฟแล้ววางทับใบพลับพลึง ห่อผ้ามัดให้แน่นพอเหมาะมือ

ท่าการทับหม้อเกลือ

 • ท่าที่ 1 ท่านอนหงาย
 • ท่าที่ 2 ท่าเข้าตะเกียบ
 • ท่าที่ 3 ท่านอนตะแคง
 • ท่าที่ 4 ท่านอนคว่ํา

ประโยชน์ของการทับหม้อเกลือ

 • ช่วยทําให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
 • ช่วยกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก
 • ช่วยขับน้ำคาวปลาและช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือด
 • ช่วยทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับแบนราบ และยุบได้เร็ว
 • ช่วยลดอาการบวมปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและปวดมดลูก

ข้อควรระวัง

 1. ผู้ที่มีไข้เกิน 37.5 องศา
 2. หลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ
 3. มีอาการอ่อนเพลีย
 4. หม้อเกลือที่ยกลงใหม่ๆ จะร้อน ควรระวังไม่ให้วางหรือกดแช่นานๆ