การตรวจแบบ RT-PCR รอรับผล 1 ชั่วโมง

ศูนย์ตรวจสุขภาพนาโนสหคลินิก บริการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธีตรวจที่ได้รับการยอมรับว่าได้มาตรฐานและสามารถใช้อ้างอิงสำหรับการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานได้

Real time RT-PCR

เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time PCR ซึ่งจะเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน โพรงจมูก และลำคอ และนำสารคัดหลั่งไปตรวจในห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดี คือ มีความจำเพาะสูงและสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อย ๆ ได้ นิยมใช้ตรวจยืนยันการติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยง มีอาการ หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ สามารถทราบผลภายใน  1 ชั่วโมง และรับผลตรวจโควิด 19 ได้ภายใน 24 ชั่วโมงผ่านทางอีเมล

ผู้ที่สนใจ สามารถนัดวันตรวจหรือสอบถามราคาได้ที่

โทร : 033-138057 หรือ 093-399-4649

Email: nanolab8@gmail.com

Website : https://nano-medicallab.com/

เวลาทำการ : 07.00 - 20.00 น.