การตรวจแบบ ATK รอผล 15 นาที

ศูนย์ตรวจสุขภาพนาโนสหคลินิก บริการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธีตรวจที่ได้รับการยอมรับว่าได้มาตรฐานและสามารถใช้อ้างอิงสำหรับการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานได้

Antigen Test Kit (ATK)

เป็นการตรวจโควิด 19 ด้วยการตรวจหาชิ้นส่วนโปรตีนของเชื้อไวรัส โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Test) ที่เก็บตัวอย่างจากบริเวณโพรงจมูก เหมาะสำหรับการคัดกรองผู้ติดเชื้อ เช่น ผู้ที่สงสัยว่าได้รับเชื้อหรือไม่แสดงอาการติดเชื้อ สามารถทราบผลได้ใน 15 นาที ซึ่งชุดตรวจ ATK ที่เราใช้เป็น ATK แบบใช้ในสถานพยาบาล (Professional use) ได้รับการลงทะเบียนจาก อย. จึงมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือสูง

ผู้ที่สนใจ สามารถนัดวันตรวจหรือสอบถามราคาได้ที่

โทร : 033-138057 หรือ 093-399-4649

Email: nanolab8@gmail.com

Website : https://nano-medicallab.com/

เวลาทำการ : 07.00 - 20.00 น.