บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล

ในปัจจุบัน ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ มาประยุกต์ ใช้ร่วมกับชุด รับภาพแบบดิจิตอล ( Digital Detector ) เพื่อสร้างภาพอย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำ เห็นภาพเอกซเรย์ได้ทันทีหลังฉายรังสี ทำให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ลดเวลาในการรอผล เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และแพทย์ จึงเหมาะสำหรับงานตรวจสุขภาพประจำปีบริษัทหรือ หน่วยงานต่างๆ

ผู้ที่สนใจ สามารถนัดวันตรวจหรือสอบถามราคาได้ที่

โทร : 033-138057 หรือ 093-399-4649

Email: nanolab8@gmail.com

Website : https://nano-medicallab.com/

เวลาทำการ : 07.00 - 20.00 น.