บริการตรวจวิเคราะห์เลือดปัสสาวะ กลุ่มมะเร็งชนิดต่างๆ

ห้องปฏิบัติทางการแพทย์ Laboratory ของ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยเพื่อหาความผิดปกติ
ความเสี่ยง แนวโน้ม ทางสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อตรวจหาจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคหรือเพื่อประกอบการวินิจฉัย
  • การตรวจปัสสาวะและอุจจาระเพื่อบ่งชี้ความผิดปกติของระบบการทำงานของร่างกาย
  • การตรวจหาสารต่าง ๆ ทางเคมีชีวเคมีในเลือด ตรวจหาภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับเลือด
  • การตรวจระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตรวจหาภูมิคุ้มกัน (Antibody) และสารก่อภูมิต้านทาน (Antigen)
  • การตรวจหาหมู่โลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม ตรวจดูความเข้ากันได้ของผู้บริจาคเลือด
  • การตรวจหาระดับยา สารพิษ โลหะหนัก และสารอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย

ผู้ที่สนใจ สามารถนัดวันตรวจหรือสอบถามราคาได้ที่

โทร : 033-138057 หรือ 093-399-4649

Email: nanolab8@gmail.com

Website : https://nano-medicallab.com/

เวลาทำการ : 07.00 - 20.00 น.