บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด
ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี เราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ดีอย่างไร?

 • กระตุ้นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
 • ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน
 • ลดอัตราการเสียชีวิต
 • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา นอนโรงพยาบาล
 • ปกป้องผู้ป่วยโรคเรื่องรังจากความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ
 • ป้องกันคนที่คุณรัก ช่วยลดการระบาดของโรค

ใครบ้างที่ควรฉีด?

 • เด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี
 • สตรีมีครรภ์
 • ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • ผู้พิการทางสมอง
 • ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ภาวะอ้วน มีน้ำหนักตัวเกิน
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคไต โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย และโรคมะเร็ง

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่รุนแรง ควรให้เด็กได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันวัคซีนจะบรรจุไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยเป็น A และ B อย่างละ จำนวน 2 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค และการลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

ผู้ที่สนใจ สามารถนัดวันตรวจหรือสอบถามราคาได้ที่

โทร : 033-138057 หรือ 093-399-4649

Email: nanolab8@gmail.com

Website : https://nano-medicallab.com/

เวลาทำการ : 07.00 - 20.00 น.